Kromě klasických charterových plaveb Vám La Grace může nabídnout:

Firemní teambuildingové akce
Plavba na La Grace bude jedinečnou příležitostí pro netradiční teambuildingové akce. Firemní team musí doslova táhnout za jeden provaz. Na lodi se lépe než kdekoliv jinde projeví nutnost spolupráce a efektivního velení.

Presentace firem a výrobků
Velké plachetnice přitahují pozornost v každém přístavu, ve kterém zakotví. Zejména pokud na první pohled vypadají jako z historického filmu, včetně děl a dobového oblečení. Na námořní slavnosti pořádané v některých přístavech se každoročně sjíždí stovky tisíc diváků.

Filmování a fotografování
Svým charakterem a provedením je loď vhodná pro natáčení veškerých historických filmů, nebo reklam. Současně je využitelná i jako průvodce cestopisných a přírodovědných dokumentů.

Oslavy, jednání
La Grace je zakotvena v přístavu. Na palubě (45 osob), nebo v jídelně (do 15 osob) zajištěno pohoštění. Varianta projížďky ve vhodné chráněné zátoce. Po skončení možnost přespání přímo na lodi.

Školení a výlety
La Grace je možné využít jako mobilní školicí zařízení. Díky variabilitě středního podpalubí je možné vytvořit místnost, ve které se může školit až 20 lidí. Loď je tak využitelná i pro různé rauty, porady a presentace. Firemní porady mohou probíhat jak na lodi zakotvené v přístavu, tak v naprostém soukromí na otevřeném moři, mimo dosah rušivých vlivů i signálu gsm.

Honba za pokladem
La Grace zprostředkovává iluzi života v 18. století. Všichni na lodi nosí dobové kostýmy, každý má svou roli, kterou hraje. Život je organizován podle námořních pravidel (rozdělení do hlídek, rituály, námořní výcvik, výcvik s děly a šavlemi, apod.). Cílem výpravy je nalézt a získat pirátský poklad. To vše je zábava pro malé i velké.