La Grace s.r.o.


Adresa: Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1 - Staré město, Czech Republic - Europe

IČ: 28118987
DIČ: CZ28118987
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 18306

Doručovací adresa: La Grace s.r.o., pošta Květná, nám. Em. Zahna 168, 687 66 Strání-Květná

bankovní spojení CZK: 235939880/0300 

IBAN CZ27 0300 0000 0002 3593 9880
BIC (SWIFT) CEKOCZPP

Adresa: Československá obchodní banka
Břetislavova 1622/1
500 02 Hradec Králové

 

Pro platby v jiných měnách (Euro, USD, PLN,...)

IBAN CZ4320600000000001097844; BIC/SWIFT CITFCZPPXXX,

Adresa banky: Citfin, spořitelní družstvo, Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5