Stavba repliky


Loď jsme začali stavět na konci roku 2008 v profesionální loděnici v egyptském Suezu. Hlavním důvodem pro výběr místa stavby byla skutečnost, že zde všechny lodě stále staví tradičním způsobem. Pokud přivřete oči nad tričky s reklamními nápisy, které nosí místní dělníci, máte dojem, že jste v 18. století. Místní tesaři mnohokrát dokázali, že se dřevem dokáží neuvěřitelné věci s naprostým minimem nástrojů. Avšak naučit je něco nového se  ukázalo jako nemožné. Slovo novinka je na seznamu neslušných slov. Podobně jako v 18. století musel být vyroben model, aby podle něj byla loď postavena.V Egyptě je také díky Suezskému průplavu snadno dostupné kvalitní dřevo ze Skandinávie, jenž bylo ve zlatém věku plachet nejoblíbenějším a nejobvyklejším stavebním materiálem. Kýl a žebra lodi jsou však z extrémně tvrdého a odolného dřeva kafrovníku a moruše. Obšívka a paluby pak z finské borovice.

Pro stavbu lodi v dnešní době nestačí Chapmanovy plány. V počítači podle nich vytvořil Dan Rosecký 3D model a z něj pak jednotlivé detailní plány. Pochopitelně také provedl celou řadu výpočtů např. stability.


Stěžně, ráhna, koše, kladky ale i kormidelní kolo a děla  jsme vyrobili ve Valašském Meziříčí. Do truhlářské dílny Viléma Pavlici se od června 2009 sjížděly desítky dobrovolníků z celé ČR. Objevovali moderní technologické postupy, ale i staré techniky, které se často ukázaly jako rychlejší a efektivnější, učili se zaplétat lana a mnoho dalšího. V prosinci 2009 pak vše odplulo v kontejneru do Egypta.

Následující rok byl převážně ve znamení 21. století. Loď dostala motor, generátor, rozvody vody, elektřiny. Většinu práce opět odvedli čeští odborníci a dobrovolníci.

La Grace byla slavnostně spuštěna na vodu 5. 12. 2010 po necelých 2 letech stavby.


Stavba lodi je financovaná výhradně ze soukromých zdrojů. Neobešla by se však bez pomoci stovek dobrovolníků z celého Česko Slovenska. Pro ně a další nadšence je také založen klub přátel La Grace.