Setkání kadetů a příznivců La Grace na Slezské Hartě 2013

(Kapitola 1 – Příjezd pirátů)
Pátek 7.6.
V pátek 7.6.2013 se do malé osady při Slezské Hartě, vodní ploše civilizací zatím nezkažené, začali sjíždět první účastníci setkáni. Obsadili strategická místa a nejodvážnější z nich se vydali na průzkum přilehlé věže. V podvečer už jich byl dostatečný počet, aby naplnili průzkumný člun a vydali se obhlédnout krásy Slezské Harty.
Poté co se dosyta pomazlili s vesly, propuklo večerní veselí u ohně. Náladu podpořilo několik různorodých písní a strašidelných historek.  

(Kapitola 2 – Pod Velkým Roudným)
Sobota 8.6.
Sobotní ráno bylo ve znamení shánění proviantu a většina využila služeb místního obchůdku s pekárnou k doplnění zásob. Následovala uzlovácí lekce s ukázkou základních uzlů, které si potom účastníci vyzkoušeli.
K velké radosti a s jásotem kadetů a hlavně organizátorů, přijel před obědem Dan a hned, hned poté co se kadeti osvěžili v blízkém lokále po náročném uzlování, se chopil přednášení a zasvětil nezasvěcené do začátků projektu stavby La Grace.
 
(Kapitola 3 –Vábení  Jelení ohrady)
Po ukončení teoretické přípravy, přišla chuť na plenění. Jako cíl jsme chytře zvolili nejbohatší osadu  Slezské Harty - Novou Pláň,  nastrojili lodě a vypluli. Na zadoboční kurz trvala plavba přibližně dvě hodiny. Eskadru vedl S.M.S. Erzherzog Ferdinand Max následován loďmi S.M.S. Kronprinz Rudolf a S.M.S. Phönix.
Při vylodění v zátoce Sviní se místní rybáři pokusili o chabou obranu osady, naší přesile však nemohli vzdorovat a nakonec byli rádi, že přišli jen o vlasce a uchránili si holý život.  Takticky jsme přebrodili místní bažiny a vyrazili z nečekaného směru, což místní obyvatele natolik zaskočilo, že nekladli našemu postupu žádný odpor.  O pár chvil později jsme již hodovali v místní krčmě u Jelena.


(Kapitola 4 –Návrat vyvrhelů)
Při návratu nám bohové ani meteorologové nebyli nakloněni, panovalo bezvětří.  Posádka však posilněna dobrou krmí a hlavně mokem lahodným, chopila se vesel a lodě svižně vyrazily do domovského přístaviště.
Během plavby došlo k drobným nejasnostem v signalizaci a téměř kolizí dvou lodí, které bylo zabráněno na poslední chvíli.
Večer byl na počest úspěšného tažení rozdělán oheň, u kterého pak kolovaly historky o hrdinských výpravách a bujarý zpěv trval až do pozdní noci.

Neděle 9.8
(Kapitola 5 - Den zůčtování)
Nedělní ráno, poté co organizátoři probudili a pod výhružkami násilí vytáhli většinu ze spacáků, začala mentální rozcvička – jak vylézt na stěžeň, co je to stěžeň, jak z něho nespadnout … tu vedl Dan. Když jsme se rozehřáli, následovalo cvičení, nastoupil Petr Scheirich s přednáškou o astronavigaci, která sklidila bouřlivý potlesk. Na závěr bylo krátké protažení základy yachtingu,které vedl Manta. Kdo chtěl, si potom mohl za odměnu koupit upomínkový předmět se znakem La Grace nebo případně tričko či košili.
Jelikož cesta domů měla být pro některé dlouhá a nebezpečná, nadešel kolem poledne čas k loučení. Ještě než se tak stalo, byla vypsána soutěž o dva kalendáře La Grace, o které se nakonec svedl tuhý boj. První byl znalostní a druhý uzlovací. Oba proběhly v rámci regulí a čestní výherci triumfovali zaslouženě.
Pak už jsme jen zbalili lodě a rozloučili se.
Velký dík patří všem zúčastněným za skvělou atmosféru, kterou pomohli vytvořit, a zvláště potom oběma přednášejícím – Danovi Roseckému a Petru Scheirichovi.
Tak na shledanou na příštím setkání, a nebo rovnou na moři.

Pro klub La Grace - Adam Silber