VÝZVA PRO VŠECHNY PŘÁTELE A PŘÍZNIVCE LA GRACE, VÝZVA PRO VŠECHNY JACHTAŘE TĚLEM I SRDCEM. LA GRACE POTŘEBUJE VAŠI POMOC!


Vážení příznivci lodi La Grace!

Jak již s největší pravděpodobností víte, najela La Grace v noci z 25. 10 na 26. 10. u španělského města Marbella na mělčinu a ztroskotala. Stalo se to při nočním kotvení. Kotva v noci za silného větru povolila a poté, co selhal motor, narazila Grace zádí na mělčinu. Tím přišla i o kormidlo a stala se zcela neovladatelnou. Vítr a vlny ji pak nahnaly na 1,5 m mělčinu, kde ležela 14 dní na boku a přes poškozený trup nabírala vodu a písek.

Nakonec se ji podařilo vyprostit a dovézt do přístavu Sotogrande, kde ji jeřáb vyzvedl z vody a na lodi začaly opravy.

Zachraňte ztroskotanou La Grace!!!
Peníze a čas jsou klíčové.


Pomozte v této krizové situaci plachetnici La Grace, lodi, která nejednomu z vás přinesla radost a nádherné zážitky.

Pomozte formou mimořádného klubového příspěvku nebo formou daru. Peníze můžete poslat na účet klubu La Grace 240290748/0300. IBAN: CZ90 0300 0000 0002 4029 0748. BIC CEKOCZPP Do zprávy pro příjemce vždy uveďte své jméno. Jako variabilní symbol napište 26102012

Získejte co nejvíce dalších příznivců!. Zachraňte naši La Grace.

Postup:

1. Vzhledem k tomu, že ve stanovách klubu La Grace je uveden minimální příspěvek 500 Kč, jste-li členem klubu, zašlete libovolnou částku dle uvážení, jako mimořádný členský příspěvek na výše uvedený účet La Grace.

2. Přispět lze i formou daru, což je možnost pro nečleny klubu, firmy, případně i pro členy klubu, kteří by chtěli dar daňově odečíst na základě darovací smlouvy. V tomto případě kontaktujte Lucii na lucie@ifp-publishing.cz, výška příspěvku pro nečleny je libovolná.

3. Snažte se získat co nejvíce dalších příznivců nebo členů klubu. Zájemcům vysvětlete situaci, která je velice vážná.

Zůstatky na účtu budeme průběžně zveřejňovat, abychom všichni měli přehled o výši finančních prostředků.
Musíme to dokázat, musíme La Grace zachránit!!! SDÍLEJTE MEZI CO NEJVÍCE PŘÁTEL!!!

Kontaktní osoby: Dan Rosecký (Dan@lagrace.cz), Lucie Forštová (Lucie@ifp-publishing.cz), Jaroslav Foršt (jaroslav@ifp-publishing.cz).

Informace: facebook – skupina La Grace, stálé informace také na www.krasajachtingu.cz